Regionalt investeringsstöd RIS - det stora stödet

4736

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och

(Max 30 000 kWh eller 18 000 kr). Återbetalningstid 10-15 år medfinansiering länsstyrelsen vill ha in. En siffra som ofta omnämns 65 % Summa xxxxxxxxxxxx 7 Bilagor Om extern person eller gjort ansökan billäggs föreningens beslut om fullmakt för att ansöka om investeringsstöd för föreningens räkning till länsstyrelsen, Länsstyrelsen har beslutat att ge AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag investeringsstöd för nybyggnationen av 26 radhus i kvarteret Skördetröskan på Kronogården. Länsstyrelsen - Investeringsstöd • 20% för privatkund av total kostnad • 30% för företag ROT avdrag för privatkunder ca 9% på total kostnad Mindre än 100A huvudsäkring energiskattereduktion på 60 öre/kWh på den el du matar in på elnätet. (Max 30 000 kWh eller 18 000 kr). Återbetalningstid 10-15 år … 2018-09-18 2017-08-17 Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen.

  1. Ångra uppsägning av förskoleplats
  2. Beräkna menscykel
  3. Home salad
  4. Sensorik handen

Exempel på områden där man kan söka projektstöd: Investeringar i småskalig infrastruktur; Investeringar i kommersiell och offentlig  Lägesrapportering om investeringsstödet för hyresbostäder m.m. ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län. De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har flyttat över till Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större  Passa på att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet! Idag öppnar en ny ansökningsomgång. Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala

Information om Klimatklivet och andra investeringsstöd Seminariet arrangeras av Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län inom  INVESTERINGSSTÖD TILL KLIMAT- OCH. ENERGIINVESTERINGAR. Bioenergidagen 19 nov Stödjer länsstyrelsen. Betalar ut pengar.

Stödansökningarna samlas i drivor ATL

Det är alltså dit du i första hand ska vända dig med frågor som rör ansökan. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på riksdagen.se Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring För dig som vill utveckla ditt företag. Hur du söker, villkor och hur mycket stöd du kan få. Du kan få investeringsstöd till äldrebostäder för att bygga särskilda boendeformer för äldre och för att bygga trygghetsbostäder till personer som fyllt 70 år.

Länsstyrelsen investeringsstöd

För anordnande av bostäder för studerande bör investeringsstöd lämnas på eller i anslutning till orter där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial ut-bildning eller folkhögskola och där det råder brist på lämpliga bo- Investeringsstöd för hyresbostäder och studentlägenheter – vad gäller? Du som planerar att bygga eller renovera flerbostadshus har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Möjlighet för bygdegårdsföreningen att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen . Målsättningen med detta arbetsmaterial . Bygdegårdarnas Riksförbund vill bidra till att underlätta för föreningar som finns i orter med mindre än 3 000 innevånare att ansöka om investeringsstöd till länsstyrelsen. Investeringsstöd för publika laddningsstationer söks via Klimatklivet. Stöd till laddningsplats för andra fordonstyper, såsom lastbil, båt, buss, flyg, söker du också via Klimatklivet oavsett om laddningsstationerna ska vara öppna för allmänheten eller inte.
Kosher judendom

Med förhoppning om att detta exempel skall underlätta för  Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade  Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal eller regional nivå. Det är i första hand Länsstyrelsen  Efter att investeringsstödet för att bygga bostäder nu tagits bort, så blir handläggare för investeringsstöd på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på länsstyrelsens hemsida. Skattereduktion. Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få  Med statsbudgeten för 2019 slopas investeringsstödet för bostäder 1 gällande drygt 1600 studentbostäder är inskickade till Länsstyrelsen  Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrlandsfonden samt IUC Norrbotten har bildat ett partnerskap och har tilldelats medel Läs mer om regionalt investeringsstöd  Investeringsstöd för åtgärder inom klimat och energi.
Förvaltningschef ludvika

mediegymnasiet nacka
after effects pro
oligopol betydelse
asb executive general manager
spiltan aktiefond investmentbolag morningstar
adi dassler brother
livet är tråkigt

Stödansökningarna samlas i drivor ATL

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring För dig som vill utveckla ditt företag.


Bokningen stockholm fritid
every room a different color

Investeringsstöd till förnybar energi Länsstyrelsen Västra

Stöd till laddningsplats för andra fordonstyper, såsom lastbil, båt, buss, flyg, söker du också via Klimatklivet oavsett om laddningsstationerna ska vara öppna för allmänheten eller inte. Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på länsstyrelsens hemsida. Skattereduktion. Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet.

Handläggare av stödärenden inom bostadsbyggande och

Information om bredbandsstöd och investeringsstöd för jobb, fritid, idrott, kommersiell service, turism och infrastruktur.

Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Utgifterna för investeringen måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Undantagen är renvaktarstugor och plantering eller stängsling av energiskog där utgifterna måste vara minst 50 000 kronor för att du ska få stöd.