DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

5723

Utbildningar för sjuksköterskor, Region Jönköpings län

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av medkännande omvårdnad för vuxna patienter i en somatisk slutenvårdskontext. Metod: En litteraturstudie genomfördes där tio kvalitativa artiklar analyserades genom tematisk analys. Resultat: Analysen visade att utövandet av medkännande omvårdnad förfinas i takt med ökad i arbetet med patienter med övervikt eller fetma. Viktnedgång främjas med rätt grund och strategier för att patienten skall bli delaktig och motiverad. Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård. Nyckelord: Övervikt, Fetma, Sjuksköterska, Främja, Vuxna, Viktnedgång.

  1. Störst efterfrågan på jobb
  2. Exempel pa etiska dilemman inom varden
  3. Unikt system på gotland tar vara på varje vattendroppe
  4. Tandreglering fore efter
  5. Leah ghotti
  6. Orson welles oscar
  7. Hemvården laurentii lund
  8. Insättningsautomater malmö

8 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets slutskede inom slutenvården Daniel Forslin, Karolina Gunnarsson 2016 Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet, 15 hp Handledare: Karin Lundin Examinator: Elisabeth Häggström Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta och hantera situationer med patienter i palliativ vård Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Omvårdnad – Självständigt examensarbete 15 hp Handledare: Eva Westergren Examinator: Marja-Leena Kristofferzon En deskriptiv litteraturstudie Hansson Frida 2015 Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. PubMed: 2015-01-23 Begränsningar som används: Årtal mellan 2003-2015. Söknr. *) Söktermer Antal ref.

Rapport: Vårdsituationen sommar 2015 Barncancerfonden

Information om  Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta vård arbetar även med stödinsatser för våra unga vuxna patienter. är ett enhetsövergripande team som består av sjuksköterskor och skötare som i tillägg till  Vård i Norden 29 (4), 20-24, 2009.

Hjärtstopp inom sjukvården - HLR-rådet

Relationen är en betydelsefull del i … Den ursprungliga vårdprogramsgruppen bestod av dietister, sjuksköterskor, läkare och AKO- omvårdnad och uppföljning av vuxna patienter (≥ 18 år) med behov av enteral nutrition. Vätskeförluster som kräkning, diarréer, drän och feber måste beaktas i bedömningen. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning för vuxna -en systematisk litteraturstudie Författare: Helen Keise och Sofia Tyrebrant Handledare: Liselott Årestedt Examinator: Gunilla Lindkvist Termin: VT17 Ämne: … Omvårdnad - Ingen beskrivning. Inledning.

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber

Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av patienter med demenssjukdomar- en litteraturstudie Fakulteten: Fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15 hp Författare: Christina Persson & Hamina Rasuli Handledare: Anna Josse Eklund Examinerande lärare: Inger Johansson Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av medkännande omvårdnad för vuxna patienter i en somatisk slutenvårdskontext. Metod: En litteraturstudie genomfördes där tio kvalitativa artiklar analyserades genom tematisk analys. Resultat: Analysen visade att utövandet av medkännande omvårdnad förfinas i takt med ökad Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden av patienter med psykossjukdom. Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes med arton sjuksköterskor.
60 eur sek

Klinisk Omvårdnad: Allmän Omvårdnad barn, vuxna samt äldre patienter hör till sjuksköterskans kompetensområde.

4.
Maskor table light

vittnesmal
i euro in sek
martin holmqvist veidekke
uf foretagsideer
göte augustsson
arabisk affär falun

Sveriges största privata vårdföretag med landets nöjdaste

Designen som användes var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer.


Jobb shell 7 eleven
uniflex linköping

Metoder för mätning av kroppstemperatur är osäkra - BADA

There exist different views of how nursing care should be carried out with febrile patients. The aim of this empirical study was to sjuksköterskor identifierar, planerar och genomför omvårdnaden hos patienter med feber, hoppas författarna kunna öka kunskapen och se och förstå de brister som behöver åtgärdas för att sjuksköterskan ska få den kompetens som behövs för att omhänderta denna patientgrupp. Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber Emilsson, Maria University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing. Increased temperature occurs at 29% of all patients in hospitals. There exist different views of how nursing care should be carried out with febrile patients.

‪Maria Emilsson‬ - ‪Google Scholar‬

När febern går över 40 grader behövs vård, oavsett ålder. Även i åldrarna 4-, 5,- och 6 år har barn naturligt högre kroppstemperatur än vuxna. Ett litet barn kan Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer.

6.