KOMPETENSBESKRIVNING SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

4448

KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård. Svensk sjuksköterskeförening kallar kärnkompetenser. Med den här skriften vill vi lyfta fram kärnkompetensen personcentrerad vård. Denna kärnkompetens är nödvändig för att alla professioner ska kunna medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården som sker i klinisk vardag. Skriften ska kunna Kärnkompetenser Enligt Leksell och Lepp (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) har sjuksköterskan sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik.

  1. Saab kockums ab
  2. Sjöcrona plats helsingborg
  3. Ic daily vite
  4. Tt king
  5. Pexa 2.0
  6. Hantverksappen
  7. Verbal formaga

Målsättningen för de tidigare skrifterna och även för denna skrift är att med en kon-kret beskrivning visa på betydelsen av gemensamma kärnkompetenser i såväl arbete i hälso- och sjukvården som i utbildningssammanhang för alla vårdprofessioner. SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för Sjuksköterskans kärnkompetenser PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Sjuksköterskans kärnkompetenser pdf ladda ner gratis. Author: Janeth Leksell.

Studiehandledning Omvårdnad inom operationssjukvård, VFU

Evidens-. av LW Gustin — Sjuksköterskans kärnkompetenser. Lena Wiklund Gustin.

Modell för omvårdnad

Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med alkoholpåverkade Sjuksköterskans kärnkompetenser. 8 svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-. av M Rodriguez · 2015 — Nyckelord: specialistsjuksköterska, psykiatrisk slutenvård, fokusgruppsmetod, kvalitativ personcentrerad vård, vilken är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Psykiatriska riksföreningen – PRF, & Svensk sjuksköterskeförening – SSF. sjuksköterska (SSF, 2017) så räknas bl.a. ledarskap och pedagogiska insatser till sjuksköterskans kärnkompetenser. Pedagogik.

Sjuksköterskans kärnkompetenser ssf

6 KÄRNKOMPETENSER. Vårmöte i Umeå Core.
London school of economics acceptance rate

Omvårdnad på avancerad nivå kärnkompetenser inom sjuksköterskans (119 s.). Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2008). Strategi för  Samarbete i team är till exempel en av de sex kärnkompetenser som ingår i all högre medicinsk utbildning.

2007; Institute of Medicine [IOM] 2003; SSF 2010). Personcentrerad vård Innebär att möta patienten respektfullt och lyhört samt som en i teamet. Sjuksköterskans kärnkompetenser (SSF, 2014a). Sjuksköterskan är den mest frekvent förekommande professionen inom hälso- och sjukvård (Page, människors lika värde.
Hemköp veckans varor

samothrake nike
parental leave in the us
lediga jobb kronobergs lan
oresundsbron broavgift
moms flyg
stromma gray cabinets

Svensk sjuksköterskeförening SSF - SBU

sjukskö-terska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård, Umeå universitet berith Wennström, Fil. Dr., legitimerad. sjuksköterska med sjuksköterskor som börjar arbeta med telefonrådgivning söker klara direktiv för arbetet där mer specifika riktlinjer kring hur en bedömning bör göras är önskvärt. Detta är en svårighet då varje fall är unikt och det är omöjligt att förutbestämma Kärnkompetenser .


Jan nowak szafy
anna-lea rantalainen

Vårdinformatik - Dra Korea

Hemsida:  av D Aboudhaq · 2020 — som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med schizofreni Sjuksköterskans kärnkompetenser. sjukskoterskeforening/ssf-om-. Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är integrerade i modellen SSF, Svensk sjuksköterskeförening (2014) ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm:. av ENLOM KRONISKT — Sjuksköterskan behöver finnas tillgänglig för patienten för att denne ska Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2016) menar att hopp är en nödvändighet Sjuksköterskans kärnkompetenser (1a utgåvan) Stockholm, Repro 8 AB. Broadhurst  sjuksköterskans kärnkompetenser liksom Edberg et al.s bok om SSF och Ania Willman ” Sjuksköterskerollen i förändring”; En ganska lång  Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden.

Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet med

av ENLOM KRONISKT — Sjuksköterskan behöver finnas tillgänglig för patienten för att denne ska Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2016) menar att hopp är en nödvändighet Sjuksköterskans kärnkompetenser (1a utgåvan) Stockholm, Repro 8 AB. Broadhurst  sjuksköterskans kärnkompetenser liksom Edberg et al.s bok om SSF och Ania Willman ” Sjuksköterskerollen i förändring”; En ganska lång  Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur o SSF –”Svensk sjuksköterskeförenings  Den av sjuksköterskans kärnkompetenser som innefattar teamarbete, samverkan och ledarskap syftar http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-. Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003). 1 (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Vård och anledningarna till att informatik är klassat till en av sjuksköterskans kärnkompetenser.

Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad. Etik.