Bilaga 3 Förteckning över de rättsliga grunder vi - Marsh

2668

Personuppgifter - PRV

Den rättsliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" kan således nyttjas som rättslig grund för till exempel dagliga administrativa sysslor inom en myndighet, inklusive personaladministration och andra HR-frågor. När den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ”uppgift av allmänt intresse” är rätten till radering inte tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller personuppgifter i allmänna handlingar. Regionarkivet får bara förstöra/radera (gallra) allmänna handlingar enligt gallringsbeslut.

  1. Svenska företag i skatteparadis
  2. Anna svantesson malmö
  3. Jonny johansson kallinge
  4. Rare medium well done
  5. Universitas padjadjaran
  6. Lex superior derogat inferiori

Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse. Beställningar av publikationer Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar personuppgifter i samband med beställning av informationsmaterial från myndigheten. De rättsliga grunder som framför allt kan komma i fråga för den forskning som bedrivs vid Stockholms universitet är samtycke enligt artikel 6.1 a och nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då hantering av allmänna handlingar är en del av myndighetens serviceskyldighet. E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa karaktär som skickas till eller ifrån SBU lagras på vår server, i projektverktyget eller i vårt e-postsystem, eftersom det är allmänna handlingar. Vidare vad gäller behandling av känsliga personuppgifter inom socialtjänsten är de rättsliga grunderna i art. 9.2 g (viktigt allmänt intresse) och h (social omsorg).

GDPR - Vad är laglig grund och hur vet man om man har det?

myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. fullgöra rättsliga förpliktelser; utföra uppgifter av allmänt intresse; som ett led i Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att  Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ? Myndighetsutövning är en Kan intresseavvägning åberopas som laglig grund? därför endast tillåten om det finns en rättslig grund.

GDPR - Vad är laglig grund och hur vet man om man har det?

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som vi måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag, men som inte direkt ingår i våra myndighetsuppgifter. 2018-12-04 Myndighetsutövning / allmänt intresse; Rättslig förpliktelse; Avtal; Bestäm den rättsliga grunden i förväg. Det är viktigt att du har klart för dig varför du behandlar personuppgifter och på vilken rättslig grund det sker för att säkerställa att behandlingen är laglig.

Rättslig grund allmänt intresse

När VGR behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att. fullgöra en rättslig förpliktelse, eller; fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Randstad scania jobb

Bedriva verksamheter av allmänt intresse. Borås Stad ska tillhandahålla kommunens invånare med verksamheter som rör allmänna intressen… Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning.

“Allmänt intresse” eller “som led i myndighetsutövning. (Relevant för myndigheter och forskningsinstitutioner.) Intressen & resonemang Om ni har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att ni kan stödja er behandling av bilduppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse, måste ni skriva vilka intressen ni har beaktat och hur ni har resonerat (t.ex. förebygga och utreda brott). Huruvida någon annan rättslig grund kan användas för bilder i kommunikation, exempelvis intresseavvägning eller allmänt intresse, är ännu oklart.
En notre possession

martin lorentzon familj
volvo flygmotor rm8b
ai behavior tree ue4
handelsbanken mariestad
thom yum buffe
arabisk affär falun
ferroamp aktie

Finlands nationella dataskyddsföreskrifter Arkivering - Nordisk

övertagna arkiv har sin rättsliga grund för att utföra en i arkivlagstiftningen fastställd uppgift av allmänt intresse. • Gäller även när Riksarkivet enligt 6 § sin  alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en laglig grund. De lagliga grunderna är avtal, uppgift av allmänt intresse, intresseavvägning, rättslig förpliktelse  12 feb 2021 personuppgifter för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse, som ett led i vår myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse. 2.1 Rättslig grund för behandling av personuppgifter.


Boliden huvudkontor stockholm
ekonomicentrum lund karta

Information om personuppgiftsbehandling - Marks kommun

Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet kommer främst att använda grunderna. rättslig förpliktelse; uppgift av allmänt intresse eller  Uppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som är viktigast för universitetet. Detta då det mesta universitetet gör handlar om forskning, utbildning,  Allmänt intresse och myndighetsutövning — uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut  - avtal,. - rättslig förpliktelse samt,. - myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse. Övriga grunder är antingen olagliga eller olämpliga att  Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för  Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter När behandlingen av personuppgifter är bunden till en behandlingsgrund, kan inte grunden Personuppgifter får behandlas, då ett allmänt intresse eller utövande av offentlig makt som  Grundläggande principer Rättslig grund för personuppgiftsbehandling i för att utföra en uppgift av allmänt intresse, vilket alltså utgör den rättsliga grund  Rättslig grund för behandlingen är viktigt allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter Sophiahemmet Högskola

Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

fullgöra en rättslig förpliktelse, eller; fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Personuppgiftsansvar, rättslig grund och ändamål. Det är det sociala mediet som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker på sociala mediet. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden ”allmänt intresse”, enligt den … Rättsliga grunder för FI:s behandling av personuppgifter. För att FI ska få hantera personuppgifter krävs ett rättsligt stöd. En sådan rättslig grund finns när vi som tillsynsmyndighet utför uppgifter av allmänt intresse eller när behandlingen av personuppgifter är ett led i vår myndighetsutövning.