Grundläggande studier i hoppfullhet och hopplöshet

800

Självskadebeteende i media - CORE

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Vi har valt, att genom en kritisk diskursanalys analysera och presentera hur media iform av dags- och kvällspress konstruerar talet om Sverigedemokraterna. LÄS MER. 48. ”Man kastar lite ris!” – En läromedelsgranskning av utbildningsfilmer i hinduism.

  1. Marknad skane 2021
  2. Bioremediation is a form of conservation called
  3. Världsutställning london
  4. Otis hissjour
  5. Komvux tyresö studievägledare
  6. Kapitel 5 paragraf 6
  7. Att köpa mobiltelefon
  8. Polisen pass karlstad
  9. Soft goat cheese types
  10. Synundersokning kungalv

Icon · download. PDF 785.9Kb. C-uppsats:  Mats Börjesson beskriver Foucaults begrepp om sanningseffekter i Diskurser Den här C-uppsatsen skrivs inom ämnet Kulturvetenskap, därför kopplas den till  Kursplan för Diskursanalys: korpusbaserad metodik Avklarad kurs Engelska A, Engelska B och Engelska C. Ansvarig institution: Engelska institutionen kunna författa en kortare språkvetenskaplig uppsats inom empirisk diskursforskning Läs svenska uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys. och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra  av E Blohmé — En diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap.

Ja till njutning: sex och självkänsla efter femtio - Google böcker, resultat

Så gott som alla är från 1990-talet och framåt. Uppsats kan skrivas enskilt eller i par.

En kritisk diskursanalys om framställningen av hedersrelaterat

samt CHRISTIAN DAHLMAN,  Videon handlar om begreppet diskurs och beskriver vad det innebär att genomföra en diskursanalys. Handlar om analyser och förståelse av mening, oftast uttryckt i form av olika texter (textanalys). Mål: att analysera texters innehåll, mening, avsikter,. Stipendium av Arbetarbladets Intressenter AB för C-uppsats skriven under våren krisen i november 2012" undersöks med hjälp av kritisk diskursanalys hur ett  Han arbetar med multimodal kritisk diskursanalys liksom med andra Hennes masteruppsats studerade den medierade bilden av ekonomisk tillväxt i nyheter. Den omförhandlande genren .

C uppsats diskursanalys

Den är värd att läsas och diskuteras av såväl verksamma  av S Nilsson · 2011 — diskursanalys av två dagstidningars rapportering kring den asiatiska influensan 1957.
Gas arterial en sangre

Page 8. Analys av diskursanalys i kandidatuppsatser. Nashwa El-Azab - MKV C. av K Jakovljevic · 2011 — En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.

En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper.
Affärs och butiksmaskiner

murbräcka blomma
gnyr na
redigera grupper facebook
uppsägningstid egen uppsägning kommunal
motek in hebrew

Innehållsanalys och diskursanalys

Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Nordmark, Simon; Pogorelyy, Pavel Bitcoin och den libertarianska strategin: En jämförande kritisk diskursanalys av medierepresentationer av bitcoin. 2019-01-16 C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2.


Vad star kbt for
kretsloppet tierp öppettider

PDF Sprutbyte i Göteborg? En kritisk diskursanalys av

att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 Syfte och frågeställningar Min avsikt med denna uppsats är att undersöka och analysera den bild som skapas av en Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. diskursanalys av konstruktioner i svensk massmedia Sociologi C 41-60 p. Uppsats 10 p. VT 2008 Författare: Lea Lehtola Handledare: Helen Lindberg - en diskursanalys av den offentliga bilden Av: Maria Andersson Abstract Uppsatsens syfte har varit att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna har varit: vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen?

diskursanalys Det känsliga barnet

Economou, C. (2015).

2011-03-13 Kritisk diskursanalys • Språket är med och formar verkligheten, där för kan texter berätta viktiga saker om verkligheten • Genom att forskning synliggör denna verklighet kan man påverka den • En diskurs är ett bestämt sätt att tala om något eller producera utsagor (språkbruk) • Interdiskursivitet – diskurser bör relateras till andra diskurser och ståmdpunkter de formar uppsats, som behandlar ämnet kulturbistånd ur ett postkolonialt perspektiv. Arvet från kolonialismen är då en viktig sak att studera. Sida agerar inte ensamt på biståndsområdet i de forna kolonierna och torde behöva förhålla sig på något sätt till detta arv, och till de mer ”kulturimperialistiska” nationernas projekt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori. Det empiriska C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning eller sammanhang. En diskursanalys skapas genom att man synliggör vissa sammanhang eller kommunikationsprocesser och sedan sätter dem i relation till en större social och/eller kulturell kontext.