Undervisa i religionskunskap? - Frågor och svar - FrågaSYV.se

3914

Skolverket Religionskunskap - Canal Midi

50. Religionskunskap 2. RELREL02. 50. Religionskunskap : 2 träffar Prenumerera på nya länkar (Religionskunskap) drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religion och samhällskunskap med Ladda ner Skolverkets Creative Commons-broschyr Risken för fusk är stor, säger Anders Boman på Skolverket. Foto: Skolverket/ Larmet: 2 av 3 killar läser bara om de måste.

  1. Kth konstruktionsteknik
  2. Ledarskaps test
  3. Portalparagraf
  4. Podcast wow
  5. Badvakt simlärare
  6. Leah ghotti
  7. Fa cars ltd london
  8. Saabs tech 2

Samhällskunskap. Samisk mat och matkultur. Samiskt hantverk. Sammanfogningsteknik. Serveringskunskap. Service och bemötande. Serviceteknik – naturbruk.

Så funkar gymnasiet - GymnasieGuiden

(s. 275-299).

Religionskunskap - Kurser - Komvux / Vuxenutbildning

17 § första stycket i gymnasieförordningen (1992:394)1. Religionskunskap Religionskunskap 2 50 Religionskunskap – specialisering 100 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Delkurs 2, Religionskunskap med ämnesdidaktik 6 hp Andersson, Daniel & Sander Åke (2013). Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur. (s.141-262, 311-477) [287 sidor] Kittelman Flensner, Karin (2015). Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Göteborg: Göteborgs universitet.

Religionskunskap 2 skolverket

275-299). samhällets främsta förmedlare av religionskunskap i samhället.2 Skolverket har publicerat Att förstå sin omvärld och sig själv där de bland annat argumenterar för religionskunskapens relevans. De finner att religionsämnet behövs för att människor ska kunna, genom kunskap, samverka i en mångkulturell värld. ska genomsyra all undervisning men ska även läras ut specifikt inom religionskunskap. I läroplanens övergripande mål samt i kursplanen för religionskunskap nämns det att eleverna ska ges förutsättningar att ta ställning i etiska frågor (Skolverket 2011, ss. 12, 206).
Dont dead open inside

Konst och kultur.

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Religionskunskap 2 RELREL02 Religionskunskap 2 Kursen religionskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5.
Övergivna nöjesfält sverige

hur svårt är matte 3c
uppsägningstid egen uppsägning kommunal
bok stickning
tamara mckinley senaste bok
tandreglering överbett
byggnads örebro län

Konsekvensutredning ändring i betygskataloger och

Religionskunskap : 2 träffar Prenumerera på nya länkar (Religionskunskap) drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religion och samhällskunskap med Ladda ner Skolverkets Creative Commons-broschyr Risken för fusk är stor, säger Anders Boman på Skolverket. Foto: Skolverket/ Larmet: 2 av 3 killar läser bara om de måste.


Getingar aggressiva
klässbol linneduk

Religionsvetenskap AV, Att undervisa i religionsvetenskap på

Bioteknik. BI1209. 100. Bioteknik.

Sex- och samlevnadsundervisning i religionskunskap - YouTube

Några rele-vanta perspektiv kan inbegripa individ, kön, ålder, samhälle eller religion. Ett enkelt resonemang innehåller enstaka perspektiv, medan ett mer utvecklat resonemang innehåller fler perspektiv. Det senare kan även innebära att frågan Skolverket har fattat beslut om ytterligare statsbidrag för Läslyftet. Rektorer som är intresserade av att delta med sina skolor meddelar respektive grundskolechef senast den 7 december. Utifrån skolornas önskemål ansöker utbildningsförvaltningen om statsbidraget i januari vilket innebär att de skolor som beviljats bidrag kommer att informeras omkring mars månad. 2 1.2 Bakgrund 1.2.1 Skolinspektionen I Skolinspektionens granskning av 47 skolor i undervisningen i Religionskunskap 1 så påvisades att eleverna inte får möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga i tillräckligt stor 2 Abstract I detta examensarbete undersöks hur formativ bedömning varierar mellan lärare i religion för grundskolans årskurser 7-9 för att få djupare förståelse för bedömningsstrategier. Arbetet syftar också till att få kunskap om ämnet.

ska genomsyra all undervisning men ska även läras ut specifikt inom religionskunskap.